Giỏ hàng của bạn trống!

Sửa lỗi truy cập file từ Dock Nas Seagate FreeAgent Goflex Home trên win 10 bản mới nhất .

24/11/2019

Sửa lỗi truy cập file từ Dock Nas Seagate FreeAgent Goflex Home trên win 10 bản mới nhất .

* Nguyên nhân chính là do mặc định bản windown 10 mới nhất tắt giao thức SMB version 1.0 , để cho những version mới hơn hoạt động . Mà thiết bị của ta chỉ hỗ trợ giao thức SMB 1.0 nên chúng ta phải bật lại giao thức SMB 1.0 trên máy windown để đọc được file từ dock . Chúng ta làm theo hướng dẫn clip phía dưới .

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: