• Hotline:
    0909 888 002

Ốc Macbook Pro

150,000 99,000

* ỐC MACBOOK PRO - NEW 100%

Nội dung

* ỐC MACBOOK PRO 

- Ốc Macbook Pro đầu 4 cạnh , mới 100%
- 1 bộ gồm 10 ốc, 7 ốc ngắn, 3 ốc dài