• Hotline:
    0909 888 002

MINI DISPLAYPORT TO HDMI - DVI - DISPLAYPORT

250,000

* CÁP MINI DISPLAYPORT + THUNDERBOLT TO HDIM - DVI - DISPLAYPORT FOR MACBOOK - BẢO HÀNH: 6 THÁNG 1 ĐỔI 1

Nội dung

* CÁP MINI DISPLAYPORT + THUNDERBOLT TO HDIM - DVI - DISPLAYPORT FOR MACBOOK - BẢO HÀNH: 6 THÁNG 1 ĐỔI 1