• Hotline:
    0909 888 002

Box đựng ổ cứng Laptop(2.5) và PC(3.5)​

150,000 99,000

– Hàng New 100%
– Gắn đc ổ cứng 2.5 và 3.5
– ​Thiết kế giải nhiệt tốt

– Dùng để gắn vào tất cả các loại dock Seagate....
– Thiết kế đơn giản dễ sử dụng , hiệu năng cao... 
– Mua kèm theo Dock 3.5 giá hỗ trợ 50K

Nội dung

– Hàng New 100%
– Gắn đc ổ cứng 2.5 và 3.5
– ​Thiết kế giải nhiệt tốt

– Dùng để gắn vào tất cả các loại dock Seagate....
– Thiết kế đơn giản dễ sử dụng , hiệu năng cao... 
– Mua kèm theo Dock 3.5 giá hỗ trợ 50K