• Hotline:
    0909 888 002

Adapter chuyển đổi SSD Macbook 12+16 Pin sang M.2 PCIE cho PC

Liên hệ

Hỗ trợ chuyển đổi chuẩn ổ cứng của Macbook sang chuẩn M.2 PCIe dùng cho Mainboard máy bàn.

  • Loại ổ cứng hỗ trợ: SSD Macbook
  • Kích thước: M.2 2242 2260 2280 22110

Nội dung

Adapter chuyển đổi SSD Macbook 12+16 Pin sang M.2 PCIE cho PC
Hỗ trợ chuyển đổi chuẩn ổ cứng của Macbook sang chuẩn M.2 PCIe dùng cho Mainboard máy bàn.

Loại ổ cứng hỗ trợ: SSD Macbook
Kích thước: M.2 2242 2260 2280 22110
Các dòng ổ cứng Macbook tương thích:

2013 Macbook Pro: A1493, A1502 (MD864, MD865, MD293, Md294)
2013 MacBook Pro Retina: A1398, A1502 (ME864, ME865, ME866, ME293, ME294)
2013 Macbook Air: A1465, A1466 (MD711, MD712, MD760, MD761)
2014 Macbook Air: A1465, A1466 (MD711, MD712, MD760, MD761)
2014 MacBook Pro Retina: A1502, A1398 (MGX72, MGX82, MGX92, MGXA2, MGXC2)
2015 MacBook Pro Retina: A1502, A1398 (MF839, MF840, MF841, MGXA2, MGXC2)
2015 MacBook Air: A1465, A1466 (MJVM2, MJVP2, MJVE2, MJVG2)
Mac Pro: ME253, MD878