• Hotline:
    0909 888 002

Adapter APD 12V 1.5 Nhỏ

65,000

Adapter 12V 1,5A Dùng cho Camera , Box HDD, Modem, Wifi, Switch, Dock HDD... 
Bảo Hành  3 Tháng 1 đổi 1.

Nội dung

APD 12vAPD 12vAPD 12vAPD 12vAPD 12vAPD 12v